top of page
tele2topp_edited.jpg

Engagera hela organisationen genom ledarskapsträning i ekonomi

Tele2_rgb_white-color.png

I en teknisk miljö, där varje del av hantverket kräver topp-prestationer, är det tufft att engagera hela organisationen i de finansiella frågorna. Medarbetarna behöver helt enkelt koncentrera sig på sitt expertområde. Samtidigt är det ekonomiska resultatet helt beroende av medarbetarnas engagemang. Så hur får man personalen engagerad i bolagets ekonomi?

En hälsosam organisation börjar med idéer, tydliga målsättningar och policys som implementeras i organisationen genom ett tydligt ledarskap. Oftast är cheferna välutbildade inom ledarskap, försäljning och teknik. Samtidigt är ofta området ”finansiell kommunikation” ofta något som förbises vid de vanliga universitetsutbildningarna. Det är här som The Visual Language of Finance® hjälper till att fylla luckorna genom att göra ekonomi och finansiella resonemang enkla att både förstå och kommunicera.

Untitled.jpg
Untitled.png

Bonanzas utbildningsplattform ökar förståelsen för de finansiella drivers, brister och utmaningar som våra kunder och prospekts står inför.

ericsson building.jpg
Untitled.png

Det är viktigt att förstå sina leverantörer när det gäller ekonomi. En enda leverantör kan göra en enorm skillnad för hela flödet.

epiroc_img.jpeg

Att nå ut till en organisation som finns över hela världen är en utmaning. Genom kunskap i hur man analyserar framtida kassaflöden och en tydlig gemensam process definierar vi en global standard för företaget.

nordea.jpg
nordealogga.png

Anpassad tvådagars workshop om bland annat kundmöten och  bedömning av framåtriktat kassaflöde.

bottom of page