tele2topp_edited.jpg

Engagera hela organisationen genom ledarskapsträning i ekonomi

Tele2_rgb_white-color.png

Utmaningen

 

I en teknisk miljö, där varje del av hantverket kräver topp-prestationer, är det tufft att engagera hela organisationen i de finansiella frågorna. Medarbetarna behöver helt enkelt koncentrera sig på sitt expertområde. Samtidigt är det ekonomiska resultatet helt beroende av medarbetarnas engagemang. Så hur får man personalen engagerad i bolagets ekonomi?

Lösningen

 

En hälsosam organisation börjar med idéer, tydliga målsättningar och policys som implementeras i 

bgblue_small.png

BONANZA-METODER
SOM ANVÄNDES I DETTA CASE

E-learning

Lectures

Gamification

🗸

🗸

🗸

organisationen genom ett tydligt ledarskap. Oftast är cheferna välutbildade inom ledarskap, försäljning och teknik. Samtidigt är ofta området ”finansiell kommunikation” ofta något som förbises vid de vanliga universitetsutbildningarna. Det är här som The Visual Language of Finance® hjälper till att fylla luckorna genom att göra ekonomi och finansiella resonemang enkla att både förstå och kommunicera.

Fler case

Untitled.jpg
Untitled.png

Bonanzas utbildningsplattform ökar förståelsen för de finansiella drivers, brister och utmaningar som våra kunder och prospekts står inför.

Untitled.png
Untitled.png

Få industrier upplever så hård konkurrens som gummiindustrin. Det betyder att varje beslut som fattas får en direkt påverkan på det ekonomiska resultatet. 

ericsson.jpg
Untitled.png

Det är viktigt att förstå sina leverantörer när det gäller ekonomi. En enda leverantör kan göra en enorm skillnad för hela flödet.

skandia.png
skandialogo.png

Olika försäkringslösningar ger varierande ekonomiska effekter för en verksamhet. Utmaningen för säljorganisationen är att kommunicera den ekonomiska effekten av dessa lösningar.

epiroc_img.jpeg

Att nå ut till en organisation som finns över hela världen är en utmaning. Genom kunskap i hur man analyserar framtida kassaflöden och en tydlig gemensam process definierar vi en global standard för företaget.

nordea.jpg
nordealogga.png

Anpassad tvådagars workshop om bl a kundmöten och  bedömning av framåtriktat kassaflöde.