top of page
Untitled.jpg

Developing Sales

 

Mastering executive communication

Untitled.png

Tiderna då det gick att sälja IT-system med en demo är förbi. Numera handlar allt om det värde du kan erbjuda. Men för att kunna beskriva det värde du tillför måste du förstå dina kunders affär fullt ut. Det i sin tur förutsätter att du förstår ekonomi och känner dig bekväm med terminologin och språkbruket.
 
Bonanza Learning Platform bygger på kombinationsinlärning över en längre tid. Virtuella program, e-learning  och lärarledda workshops i kombination med löpande prestationsuppföljning och specifika repetitionstillfällen skapar en kvalitetssäkrad inlärning.

Vi utbildar säljare inom SAP i hela världen. Träning i att bedöma kunder och kunna föra ekonomiska diskussioner på ledningsnivå är viktiga delar.

A student testimony from Financial Acumen Class at SAP academy (EN)
bgraudy_video_startimage.png
sapacademyexperience.png

FREDERIC PAGE, DIRECTOR GLOBAL SALES ACADEMY:

"Sättet på vilket Bonanza gör siffror och ekonomi lättbegripligt, hjälper verkligen våra medarbetare att fatta bättre beslut och identifiera möjligheter, såväl för våra kunder som för SAP."

nordea.jpg
nordealogga.png

Anpassad tvådagars workshop om bland annat kundmöten och  bedömning av framåtriktat kassaflöde.

ericsson building.jpg
Untitled.png

Det är viktigt att förstå sina leverantörer när det gäller ekonomi. En enda leverantör kan göra en enorm skillnad för hela flödet.

tele2_edited.jpg
Tele2_rgb_white-color.png

I en teknisk miljö, där varje del av hantverket kräver topp-prestationer, är det tufft att engagera hela organisationen i de finansiella frågorna. Det är här som The Visual Language of Finance® hjälper till att fylla luckorna.

epiroc_img.jpeg

Att nå ut till en organisation som finns över hela världen är en utmaning. Genom kunskap i hur man analyserar framtida kassaflöden och en tydlig gemensam process definierar vi en global standard för företaget.

bottom of page