top of page

Improving your business by knowing what drives your suppliers' business

Untitled.png

Det är viktigt att förstå sina leverantörer när det gäller ekonomi. Att benchmarka och utvärdera leverantörernas finanser är ett sätt att på förhand kunna avläsa deras leveransförmåga. En enda leverantör kan göra en enorm skillnad för hela flödet.
 
The Key to Business Finance är en specialanpassad intensivkurs som på två dagar tar deltagarna från grundläggande affärsekonomi till en djupare förståelse för hur man utvärderar leverantörer. Kursen kombinerar affärsspel och konkreta övningar och innefattar såväl The Visual Language of Finance® som Ericsssons egna verktyg.

"Med Bonanza:s Visual Language of Finance skapas en interaktiv, effektiv och rolig lärmiljö. Helt enkelt ett fantastiskt sätt att öka finansiell kunskap".- Cathrine Vincenti, Head of Early Career Programs, Ericsson

nordea.jpg
nordealogga.png

Anpassad tvådagars workshop om bland annat kundmöten och  bedömning av framåtriktat kassaflöde.

Untitled.jpg
Untitled.png

Bonanzas utbildningsplattform ökar förståelsen för de finansiella drivers, brister och utmaningar som våra kunder och prospekts står inför.

tele2_edited.jpg
Tele2_rgb_white-color.png

I en teknisk miljö, där varje del av hantverket kräver topp-prestationer, är det tufft att engagera hela organisationen i de finansiella frågorna. Det är här som The Visual Language of Finance® hjälper till att fylla luckorna.

epiroc_img.jpeg

Att nå ut till en organisation som finns över hela världen är en utmaning. Genom kunskap i hur man analyserar framtida kassaflöden och en tydlig gemensam process definierar vi en global standard för företaget.

bottom of page