epiroc_machines.png

Minimizing risk in multinational B2B business

 

Assessing customer's finances and future cash flow

Genom att skapa en förståelse för hur man analyserar och jobbar med kundernas framtida kassaflöden och kopplar detta till en tydlig gemensam process har vi definierat en tydlig gemensam process har vi definierat en global standard för företaget. Rent tekniskt är lösningen en kombination av en uppdaterad mjukvara för analys och ett program specialanpassat för olika tidszoner.

Utmaningen

 

Affärer på hundratals miljoner kräver en varsam hand både i fråga om utvärdering och finansiering. Oftast börjar det arbetet med bedömningen av kundens ekonomiska situation. Kundens kassaflöde – eller mer exakt framtida kassaflöde – utgör grunden vid bedömningen av dess återbetalningsförmåga.

Lösningen

 

Att nå ut till alla delar av en organisation som finns över hela världen är en utmaning.

bgblue_small.png

BONANZA-METODER
SOM ANVÄNDES I DETTA CASE

E-learning

Lectures

Gamification

Client specific software

🗸
🗸
🗸
🗸

Fler case

Untitled.jpg
Untitled.png

Bonanzas utbildningsplattform ökar förståelsen för de finansiella drivers, brister och utmaningar som våra kunder och prospekts står inför.

Untitled.png
Untitled.png

Få industrier upplever så hård konkurrens som gummiindustrin. Det betyder att varje beslut som fattas får en direkt påverkan på det ekonomiska resultatet. 

ericsson.jpg
Untitled.png

Det är viktigt att förstå sina leverantörer när det gäller ekonomi. En enda leverantör kan göra en enorm skillnad för hela flödet.

skandia.png
skandialogo.png

Olika försäkringslösningar ger varierande ekonomiska effekter för en verksamhet. Utmaningen för säljorganisationen är att kommunicera den ekonomiska effekten av dessa lösningar.

tele2_edited.jpg
Tele2_rgb_white-color.png

I en teknisk miljö, där varje del av hantverket kräver topp-prestationer, är det tufft att engagera hela organisationen i de finansiella frågorna. Det är här som The Visual Language of Finance® hjälper till att fylla luckorna.

nordea.jpg
nordealogga.png

Anpassad tvådagars workshop om bl a kundmöten och  bedömning av framåtriktat kassaflöde.