top of page
epiroc_machines.png

Minimizing risk in multinational
B2B business

 

Assessing customer's finances and
future cash flow

Affärer på hundratals miljoner kräver en varsam hand både i fråga om utvärdering och finansiering. Oftast börjar det arbetet med bedömningen av kundens ekonomiska situation. Kundens kassaflöde – eller mer exakt framtida kassaflöde – utgör grunden vid bedömningen av dess återbetalningsförmåga.

Att nå ut till alla delar av en organisation som finns över hela världen är en utmaning.

Genom att skapa en förståelse för hur man analyserar och jobbar med kundernas framtida kassaflöden och kopplar detta till en tydlig gemensam process har vi definierat en tydlig gemensam process har vi definierat en global standard för företaget. Rent tekniskt är lösningen en kombination av en uppdaterad mjukvara för analys och ett program specialanpassat för olika tidszoner.

JOHAN EHRENBORG, GLOBAL CREDIT & RISK MANAGER

"Bonanzas visualisering av ekonomi gör det enkelt för oss att utvärdera och kommunicera våra globala kunders finansiella situation."

Untitled.jpg
Untitled.png

Bonanzas utbildningsplattform ökar förståelsen för de finansiella drivers, brister och utmaningar som våra kunder och prospekts står inför.

ericsson building.jpg
Untitled.png

Det är viktigt att förstå sina leverantörer när det gäller ekonomi. En enda leverantör kan göra en enorm skillnad för hela flödet.

tele2_edited.jpg
Tele2_rgb_white-color.png

I en teknisk miljö, där varje del av hantverket kräver topp-prestationer, är det tufft att engagera hela organisationen i de finansiella frågorna. Det är här som The Visual Language of Finance® hjälper till att fylla luckorna.

nordea.jpg
nordealogga.png

Anpassad tvådagars workshop om bland annat kundmöten och  bedömning av framåtriktat kassaflöde.

bottom of page