top of page

Developing Sales

 

Mastering executive communication

nordealogga.png

Ökad kundnöjdhet genom förbättrad kunddialog

 

De flesta finansiella institutioner strävar efter att positionera sig som partners åt sina affärskunder. För att kunna äga den positionen måste erbjudandet innehålla betydligt mer än det förväntade om samarbetet inte i slutänden ska handla om pris. Att vara väl förberedd och styra diskussionen mot kundens framtida kassaflöde utgör grunden för att kunna erbjuda ett mervärde. Vad händer om den typen av diskussion även kan föras visuellt?


I de flesta länder finns merparten av affärskunderna i segmentet små- och medelstora företag.

The Visual Language of Finance® är ett mycket  effektivt sätt att kommunicera finansiella lösningar oavsett kundtyp.

Diskussioner som leder till ”Det har jag aldrig tänkt på”, är ett tydligt tecken på att man har nått igenom. När mervärdet görs tydligt slipper man diskutera pris.

Inom modern bankverksamhet krävs det att man förstår sina kunders affärer, både på kort och lång sikt.

Inom Nordea används våra verktyg Bisgraf, onlineutbildning, IRL-utbildning, Bonanza Value Story och företagsspel

Untitled.jpg
Untitled.png

Bonanzas utbildningsplattform ökar förståelsen för de finansiella drivers, brister och utmaningar som våra kunder och prospekts står inför.

ericsson building.jpg
Untitled.png

Det är viktigt att förstå sina leverantörer när det gäller ekonomi. En enda leverantör kan göra en enorm skillnad för hela flödet.

tele2_edited.jpg
Tele2_rgb_white-color.png

I en teknisk miljö, där varje del av hantverket kräver topp-prestationer, är det tufft att engagera hela organisationen i de finansiella frågorna. Det är här som The Visual Language of Finance® hjälper till att fylla luckorna.

epiroc_img.jpeg

Att nå ut till en organisation som finns över hela världen är en utmaning. Genom kunskap i hur man analyserar framtida kassaflöden och en tydlig gemensam process definierar vi en global standard för företaget.

bottom of page