Untitled.jpg
Untitled.png
Financial Acumen
Vi utbildar säljare inom SAP i hela världen. Träning i att bedöma kunder och kunna föra ekonomiska diskussioner på ledningsnivå är viktiga delar.
bgraudy_video_startimage.png
A student testimony from Financial Acumen Class at SAP academy (EN)

Fler case...

nordea.jpg
nordealogga.png

Anpassad tvådagars workshop om bl a kundmöten och  bedömning av framåtriktat kassaflöde.

Untitled.png
Untitled.png

Få industrier upplever så hård konkurrens som gummiindustrin. Det betyder att varje beslut som fattas får en direkt påverkan på det ekonomiska resultatet. 

ericsson.jpg
Untitled.png

Det är viktigt att förstå sina leverantörer när det gäller ekonomi. En enda leverantör kan göra en enorm skillnad för hela flödet.

skandia.png
skandialogo.png

Olika försäkringslösningar ger varierande ekonomiska effekter för en verksamhet. Utmaningen för säljorganisationen är att kommunicera den ekonomiska effekten av dessa lösningar.

tele2_edited.jpg
Tele2_rgb_white-color.png

I en teknisk miljö, där varje del av hantverket kräver topp-prestationer, är det tufft att engagera hela organisationen i de finansiella frågorna. Det är här som The Visual Language of Finance® hjälper till att fylla luckorna.

epiroc_img.jpeg

Att nå ut till en organisation som finns över hela världen är en utmaning. Genom kunskap i hur man analyserar framtida kassaflöden och en tydlig gemensam process definierar vi en global standard för företaget.