top of page
bisgraf_background2.jpg

Bisgraf

 

Aldrig tidigare har bokslutsinformation presenterats så här!

  • Snabbt överblicka och bättre förstå ett företags ekonomiska läge och utveckling

  • Använda vid presentation av ett företags ekonomiska situation

  • Jämföra hundratusentals olika företag

  • Simulera nästa års bokslut med enkla parametrar; Vad händer om...

®

bisgraf_screen.png
Analysera

Utöver att analysera och presentera sin egen bokslutsinformation kan man enkelt analysera en kund eller leverantör. Bisgraf erbjuder alla svenska aktiebolags senaste bokslut.

 

Jämför - Branschdata

Varför inte jämföra det egna företaget med en konkurrent eller hela branschen?

Bisgraf erbjuder dessutom branschdata presenterad i samma enkla grafiska form som enskilda bokslut.

Simulera

Förutom att snabbt titta på företagets ekonomiska historik är det också möjligt att simulera framtida scenarion. Se vad som händer om försäljningen ökar, om kostnader förändras eller varför inte, hur mycket kan kassa öka om vi ändrar kredittiderna?

Publik data

Data från alla svenska aktiebolag och de flesta börsföretagen i världen är direktåtkomliga i Bisgraf via publika bokslutsdatabaser.

Din egen data

Du kan också koppla Bisgraf direkt mot ditt bokföringsprogram, allt för att man snabbt och enkelt ska få en bild av företagets ekonomi.

Presentationsverktyg för bättre ekonomisk kommunikation

Använd Bisgraf vid din nästa presentation, som diskussionsunderlag på kommande möten eller för att hitta nya affärsmöjligheter.

Så fungerar Bisgraf

bisgraf_video_preview.png
Bisgraf baseras på Bonanzametoden som bland annat används av:
almi1.png
nordealogga.png
seblogo.png
shb-large-logo.png
Untitled.png
tele2logo_edited.png
Untitled.png
bottom of page