top of page

eLearning i affärsekonomi

 

Webbformatet gör utbildningen flexibel eftersom den kan genomföras när och där det passar bäst. 

 

Bonanzas visuella metodik är som klippt och skuren för lärande framför datorskärmen. Inlärningen är lustfylld och effektiv tack vare de interaktiva inslagen och inte minst företagsspelet håller deltagaren aktiv. Affärsekonomi förvandlas från tråkigt och krångligt till något som engagerar och berör alla. 

 

För större organisationer kan utbildningen också anpassas för att belysa det egna företagets ekonomi

Se demo:
erodeovideopreview.png

och utmaningar. Ericsson, Handelsbanken, SEB och Swedbank är bara några av alla de organisationer som redan har anpassade e-utbildningar från Bonanza.

bottom of page