top of page

Försäljning

Jobbar du med försäljning och behöver få en bättre insikt i dina potentiella kunders situation?

Behöver du klä dina säljare med mer kunskap om sina kunder? Förstå sina kunders utmaningar, jobba mot rätt kund. 


Power in Numbers

30

Programs

50

Locations

200

Volunteers

Project Gallery

bottom of page