working_2peopl_computers.jpg

 The Visual Language of Finance 

®

Från komplexitet till enkelhet

 

Bonanza avdramatiserar ekonomi – genom The Visual Language of Finance®

ViusualizeVideo.png

Visualisera

 

Kognitiva studier visar att visualisering gör inlärning av ny kunskap både enklare, snabbare och mer bestående. I grunden handlar det om hur vår hjärna fungerar, varför en bild säger mer än tusen ord (eller siffror). Att omvandla ekonomi till bilder, öppnar upp och gör den finansiella informationen tillgänglig för fler än ekonomer.

Gamification


Inlärning måste vara engagerande och kul. Ett lärande som slutar med huvudvärk och ångest har troligen inte uppfyllt målen. Gamification är ett beprövat sätt att få människor engagerade. Vi använder affärsspel som en del av inlärningen, för att skapa engagemang och glädje.

rodeogame.png
workinghands.png

Interaktivitet

Om du är ute efter en klassisk föreläsare är Bonanza förmodligen inte för dig. Vi tror på interaktivitet och att skapa egna upplevelser, på egna villkor snarare än att passivt lyssna på någon som berättar. The Visual Language of Finance® bygger alltid på en interaktiv, lättbegriplig och kul upplevelse – oavsett distributionsform.

doyouhatenumbers.png

Kommunikation

 

Du som läst ekonomi på universitetet vet att det traditionella perspektivet utgår från detaljerna. Vi tror på att göra precis tvärtom – d.v.s. börja med en övergripande helhetssyn för att sedan gå ner i detaljerna.

Ta några minuter och se filmen här bredvid så förstår du vad vi menar...

Perspektiv: Intern- och extern ekonomi

Internperspektivet

-  Engagera  din  organisation  i siffrorna.

Engagemang och Ekonomi är två ord man sällan hör i samma mening. Förmodligen har du själv någon gång varit med på en ekonomisk dragning som fullständigt missade målet. Vårt löfte till dig och din organisation är ”En ny syn på ekonomi”. Men vad innebär det egentligen?


Alla verksamheter består av människor, och det är de anställdas handlingar som avgör hur verksamheten går. Rätt människor som gör rätt saker, levererar rätt siffror. Men för att kunna göra rätt saker måste de förstå hur de kan påverka verksamhetens resultat. Det är ofta här problemen börjar.


De ekonomiska rapporterna är ofta utformade av och för ekonomer. För icke-ekonomer (vilket ofta innefattar en verksamhets operativa chefer) är dessa rapporter snudd på obegripliga – och som en följd av det missar de målet. Problem uppstår när rapporterna inte längre ses som centrala verktyg utan som en administrativ börda som stökar till det dagliga arbetet.


Desto bättre är detta ganska enkelt att ändra på. The Visual Language Of Finance® utmanar det traditionella sättet att kommunicera ekonomi. Det är ett förhållningssätt och ett grafiskt gränssnitt som gör det möjligt för alla människor i en verksamhet att förstå hur allting hänger ihop. Genom att tillämpa denna metod frigörs resurser och kapacitet, oavsett om det handlar om kommersiell verksamhet eller statlig förvaltning. För att göra det möjligt måste du vara beredd att utmana traditionella metoder och lösningar, våga förenkla och – inte minst – tänka annorlunda.

Externperspektivet

-  Skapa trygghet i ekonomisk kommunikation.

Det finns åtskilliga situationer när ekonomiskt självförtroende är ett måste. Här är några exempel:

 

Säljare måste alltid känna sig trygga med att diskutera det ekonomiska värdet av de lösningar eller produkter de säljer. När säljare förmår lyfta diskussionen från de enskilda produkterna och istället fokuserar på det värdet de bidrar med, ökar intresset för produkten. Att utöka samtalet till att omfatta den ekonomiska effekten är därför en nyckel för att snabbare nå avslut.

Inköpare måste säkerställa att pris och förutsättningar stämmer överens med behovet. De måste också förvissa sig om att leverantören klarar av att fullfölja sitt åtagande eftersom ett avbrott i leveranskedjan kan skada produktionen för lång tid framöver. Att förstå leverantörens affär och ekonomiska situation är nödvändigt för att kunna identifiera risker och utmaningar.

Ekonomiska rådgivare inom bank och redovisning söker ständigt efter nya sätt att komma närmare sina kunder. För en bankman betyder det att rollen som rådgivare blir central. Att tydligt kunna visa och kommunicera ett mervärde gör att man slipper diskutera priser och rabatter.

Triangle pic.png
VÄRDE
PROCESS
PRODUKT