skandiatop.jpg

Kommunicera den ekonomiska effekten av olika försäkringslösningar

skandialogo.png

Utmaningen

 

Olika försäkringslösningar ger varierande ekonomiska effekter för en verksamhet. Utmaningen för säljorganisationen är att kommunicera den ekonomiska effekten av dessa lösningar. För att vara framgångsrik gäller det att förstå kundens affär och hur man kan skapa värde.

Lösningen

The Key to Business Finance är framtagen för passa in i Skandias nuvarande diplomutbildning. Det handlar om att lära sig kommunicera ekonomi oavsett om mottagaren har en finansiell bakgrund eller inte. I slutänden går det ut på att leverera lösningar som bidrar med ett faktiskt värde som gör skillnad för kunden.

bgblue_small.png

BONANZA-METODER
SOM ANVÄNDES I DETTA CASE

E-learning
Lectures
Gamification
Client specific

🗸

🗸

🗸

🗸

Tack, vi hör av oss!

Låt oss berätta mer:

Fler case

nordea.jpg
nordealogga.png

Anpassad tvådagars workshop om bl a kundmöten och  bedömning av framåtriktat kassaflöde.

Untitled.png
Untitled.png

Få industrier upplever så hård konkurrens som gummiindustrin. Det betyder att varje beslut som fattas får en direkt påverkan på det ekonomiska resultatet. 

Untitled.jpg
Untitled.png

Bonanzas utbildningsplattform ökar förståelsen för de finansiella drivers, brister och utmaningar som våra kunder och prospekts står inför.

ericsson.jpg
Untitled.png

Det är viktigt att förstå sina leverantörer när det gäller ekonomi. En enda leverantör kan göra en enorm skillnad för hela flödet.

tele2_edited.jpg
Tele2_rgb_white-color.png

I en teknisk miljö, där varje del av hantverket kräver topp-prestationer, är det tufft att engagera hela organisationen i de finansiella frågorna. Det är här som The Visual Language of Finance® hjälper till att fylla luckorna.

epiroc_img.jpeg

Att nå ut till en organisation som finns över hela världen är en utmaning. Genom kunskap i hur man analyserar framtida kassaflöden och en tydlig gemensam process definierar vi en global standard för företaget.