goodyearblimp.jpg

Finance for non-finance

 

Aligning the organization through developed financial acumen.

Untitled.png

Utmaningen

 

Få industrier upplever så hård konkurrens som gummiindustrin. Det betyder att varje beslut som fattas får en direkt påverkan på det ekonomiska resultatet. Effektiva och förfinade processer är ofta det som avgör vilken marknadsposition man lyckas erövra. Att samla organisationen kring tydligt kommunicerbara mål och fokusområden är helt grundläggande.

Lösningen

 

Ekonomi för icke-ekonomer är en tvådagars-utbildning som beskriver de finansiella grunderna och vad som ligger bakom definition och fokus på specifika KPI:er. Det ekonomiska resultatet är ofta både skälet och den bakomliggande drivkraften när det gäller förändring. Det innebär i sin tur att

bgblue_small.png

BONANZA-METODER
SOM ANVÄNDES I DETTA CASE

E-learning

Lectures

Gamification

🗸

🗸

🗸

Låt oss berätta mer:

Tack, vi hör av oss!

förändringsarbetet går betydligt enklare om beslutsfattarna förstår ekonomi.
 

Ekonomi har ett rykte om sig att vara komplext och lite trist, men ändå viktigt. Bonanzas utbildingsplattform som baseras på The Visual Language of Finance® behåller viktigheten men gör ekonomi kul och enkelt.

Fler case
Untitled.jpg
Untitled.png

Bonanzas utbildningsplattform ökar förståelsen för de finansiella drivers, brister och utmaningar som våra kunder och prospekts står inför.

nordea.jpg
nordealogga.png

Anpassad tvådagars workshop om bl a kundmöten och  bedömning av framåtriktat kassaflöde.

ericsson.jpg
Untitled.png

Det är viktigt att förstå sina leverantörer när det gäller ekonomi. En enda leverantör kan göra en enorm skillnad för hela flödet.

skandia.png
skandialogo.png

Olika försäkringslösningar ger varierande ekonomiska effekter för en verksamhet. Utmaningen för säljorganisationen är att kommunicera den ekonomiska effekten av dessa lösningar.

tele2_edited.jpg
Tele2_rgb_white-color.png

I en teknisk miljö, där varje del av hantverket kräver topp-prestationer, är det tufft att engagera hela organisationen i de finansiella frågorna. Det är här som The Visual Language of Finance® hjälper till att fylla luckorna.

epiroc_img.jpeg

Att nå ut till en organisation som finns över hela världen är en utmaning. Genom kunskap i hur man analyserar framtida kassaflöden och en tydlig gemensam process definierar vi en global standard för företaget.